Wij streven ernaar binnen 1 week na aanmelding contact met u op te nemen om een afspraak voor een intakegesprek te plannen. In dit gesprek brengen wij uw klachten en hulpvraag in kaart, waarna wij een behandeladvies geven. Hierna kan de behandeling gepland worden en beginnen.

aanmelden

Tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg

Psychologische zorg in de GGZ valt onder vergoede zorg en wordt volledig of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u uw polisvoorwaarden bekijken. Voor de vergoeding zal het eventuele eigen risico worden aangesproken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is voorafgaand aan het intakegesprek een verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ nodig. Uw huisarts kan de verwijzing naar ons sturen via ZorgDomein (online verwijsapplicatie)

Gecontracteerde zorg

In 2022 en in 2023 heeft Psychologenpraktijk Zeist een contract met de volgende zorgverzekeraar:

– Aevitae / Eucare

De behandeling wordt, als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, volledig vergoed en direct gefactureerd bij uw zorgverzekeraar.

Ook door andere verzekeraars wordt de zorg vergoed

Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? In dat geval betaalt u eerst zelf de factuur. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. Leer er hier meer over. U declareert deze factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van het soort polis (natura- of restitutiepolis) dat u hebt afgesloten, krijgt u het grootste deel van dit factuurbedrag terug van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal 55-100% aan u worden vergoed.

Voor een overzicht van de niet gecontracteerde vergoedingen per zorgverzekeraar, klik hier.

Eigen Risico
U betaalt aan uw verzekeraar -naast uw maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plús een eventueel extra eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar. Dit eigen risico wordt per kalenderjaar vastgesteld, dus de zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Ongecontracteerde zorg

wij kiezen er bewust voor om niet met alle verzekeringen een contract af te sluiten. De redenen hiervoor zijn:

  • Geen omzetplafonds. Contracten tekenen betekent vrijwel altijd een omzetplafond. Dit houdt in dat de verzekering een maximumbedrag instelt dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar. Deze zorgplafonds zijn vaak erg krap. Zonder omzetplafond werken betekent meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren en vrijheid in het aannemen van cliënten. De client kan daardoor terecht bij de zorgverlener van zijn/haar keuze. Het leidt ook tot snellere hulpverlening, omdat er niet gezocht hoeft te worden naar iemand die nog budget heeft. Geen omzetplafond betekent ook dat je qua behandelduur meer zorg op maat kunt leveren en voorkom je dat de behandeling vroegtijdig moet worden afgebroken vanwege het budget.
  • Extra regels, verplichtingen en beperkingen: daarnaast zijn er vaak extra regels, verplichtingen en beperkingen als je contracten sluit. Het kan gaan om beperkingen van welke diagnoses behandeld mogen worden, een minimaal percentage aan e-health, een maximum aan diagnostiek, een minimum aan het aantal uren, een maximum aan medebehandelaren, etcetera. Deze eisen tasten de kwaliteit en autonomie soms aan.

Tarieven

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Voor meer informatie over de NZA tarieven, klik hier.

Een zorgaanbieder mag bij het in rekening brengen van het consult uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Daarnaast vindt er in ieder traject twee keer een multidisciplinair overleg plaats tussen uw uitvoerend behandelaar en uw regiebehandelaar. Dit is een vast onderdeel van de zorg die wij leveren en noodzakelijk om de zorg als samenwerkend duo te kunnen leveren.

U kunt ook zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeraar door ons geholpen worden. Dit kan bij lichte klachten zoals relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problematiek. Of wanneer u om andere redenen buiten de zorgverzekeraar om geholpen wilt worden.

Bij verhindering

Soms komt het voor dat u verhinderd bent voor een afspraak. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen, wij zullen dan geen kosten in rekening brengen. Als een afspraak niet tijdig afgezegd is, brengen wij de helft van de tijd (€66,14) in rekening.

Coaching en counseling

Voor particuliere coaching en counseling rekenen wij een tarief van €180,- per sessie van een uur. Voor zakelijke coaching en counseling trajecten hanteren wij een tarief van €235,- per sessie van drie kwartier. Voor coaching komt daar BTW bij, voor counseling niet, dit is vrijgesteld van BTW.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Psychologenpraktijk Zeist streeft naar het bieden van de best mogelijke zorg. In het kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen. Hier vindt u de kwaliteitsstatuten van onze regiebehandelaren:

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut Erica Mieras, hier vindt u het kwaliteitsstatuut Esther Jansen, hier vindt u het kwaliteitsstatuut Judith Koolwijk,en hier het kwaliteitsstatuut Nerissa Sanchez

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan cliënttevredenheid en zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden over onze dienstverlening of hoe er met u is omgegaan dan hopen wij dat u dit aankaart zodat wij elkaar hierover kunnen spreken. Is uw klacht hiermee niet opgelost dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. U kunt hier komen door te klikken op het logo van ‘er is iets misgegaan’ onder aan de pagina.