Zwangerschapsgerelateerd trauma, verlies en psychisch welbevinden

Behandeling van klachten rondom (onvervulde) kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Het krijgen van of verlangen naar een kind kan een enorme impact hebben op het leven van een vrouw en haar partner. Binnen Psychologenpraktijk Zeist is Esther Jansen, GZ-psycholoog en EFT-therapeut, gespecialiseerd in de behandeling van zwangerschapsgerelateerde psychische klachten.

Voor wie?

  • Ouders die een kindje hebben verloren
  • Ouders met zeer prematuur of ernstig ziek geboren kinderen
  • Ouders die een miskraam hebben meegemaakt en in aanraking komen met thema’s als (levend) verlies en rouw
  • Vrouwen met angst voor de bevalling of een volgende zwangerschap
  • Ouders die een traumatische zwangerschap of bevalling hebben ervaren
  • Zwangerschapsgerelateerde angst- en stemmingsstoornissen
  • Mannen en vrouwen waarbij er sprake is van ongewilde kinderloosheid, of waarbij het zwanger worden niet direct lukt
  • Jonge ouders die net vader of moeder zijn geworden en daarbij zoekend zijn in hun nieuwe rol en/of problemen ervaren in de ouder-kind relatie
  • Ouders die een kindje verwachten of hebben waarbij er sprake is van afwijkingen, bv een syndroom of handicap, en voor moeilijke keuzes komen te staan zoals een zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsgerelateerd trauma en verlies kan ontstaan na plotseling optredende, levensbedreigende of schokkende ervaringen die diep ingrijpen in het leven van de vrouw, haar partner en de baby. Dit kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn bij het tot stand komen van een zwangerschap, in de zwangerschap, rondom de bevalling en in de eerste periode na de geboorte. Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn schokkend nieuws krijgen tijdens de zwangerschap over de gezondheid van de baby, een miskraam meemaken, het afbreken van een zwangerschap, een doodgeboorte of het verlies van de baby na de geboorte, ernstige gezondheidscomplicaties bij de moeder, zoals het HELLP-syndroom of Hyperemesis Gravidarum, scheiding van moeder en baby kort na de bevalling, een premature geboorte of een spoedkeizersnede. Maar ook ondraaglijke pijn ervaren tijdens de bevalling, in paniek raken, een slechte afstemming van de zorgverlener op de behoeften van de barende vrouw of grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener, kunnen als traumatisch worden ervaren.

Als er sprake is van dergelijke ervaringen is het belangrijk om gezien en gehoord te worden door een professional met kennis van zaken. De klachten kunnen effectief behandeld worden met een combinatie van EMDR (traumaverwerking), CGT (cognitieve gedragstherapie), ACT (acceptance and commitment therapy) en lichaamsgerichte interventies.

Als je je in bovenstaande herkent, voel je dan welkom om contact met ons op te nemen.

aanmelden