Psychische klachten

Veel voorkomende psychische klachten waar mensen zich mee aanmelden zijn somberheidsklachten, angst- en paniekklachten, overspannenheid en burn-out, stress- en vermoeidheidsklachten, slaapproblemen, fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak, traumaklachten, een negatief zelfbeeld, onzekerheid, klachten als gevolg van tinnitus en rouwproblemen. U kunt bij ons terecht voor behandeling van deze klachten, die vaak onderdeel zijn van een psychische stoornis en goed verholpen kunnen worden. Ook als uw klachten hier niet tussen staan, kunnen wij meestal helpen. Neem gerust contact met ons op om hierover te overleggen of uw vraag te stellen.

Ons behandelaanbod

Wij werken met methodes en behandeltechnieken die bewezen effectief zijn. Op deze manier zorgen wij voor een kwalitatief goede behandeling met een duurzaam resultaat. Wij kijken samen met u welke methode het beste bij u past en het meest kan opleveren.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Het gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is meer dan 25 jaar geleden ontstaan en in de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode die voor een snelle afname in klachten zorgt.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een therapie die je leert om te gaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichaamssensaties. Het geeft handvatten om deze meer te accepteren ipv er tegen te vechten of ze te onderdrukken. Het ‘Commitment’ onderdeel van ACT houdt in dat je nagaat wat je écht wil doen met je leven (waarden) los van angsten, laag zelfbeeld, ziekte, pijn, rouw en depressie etc. Hierdoor verander je de negatieve spiraal in een positieve, met een hogere kwaliteit van leven als gevolg.

Mindfulness

Door mindfulness leer je aandacht schenken aan wat zich van moment tot moment voordoet zonder te oordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat het te leren is. In de behandeling leer je om je meer bewust te zijn van waar je met je aandacht bent en om je aandacht beter te richten zonder oordelen. Dit maakt dat je sneller in staat bent om (belemmerende) gedachten, gevoelens en impulsen te herkennen en om deze los te laten.

Psychologenpraktijk Zeist heeft geen crisisdienst, wij behandelen daarom geen crisisgevoelige cliënten. Ook bij verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen, bipolaire stoornis, ernstige eetproblematiek of ernstige persoonlijkheidsstoornissen adviseren wij doorverwijzing naar een instelling die passende zorg kan bieden.

Relatietherapie / EFT

Binnen onze praktijk bieden we ook relatietherapie aan.

Onze relatietherapie is gebaseerd op inzichten uit EFT (Emotionally Focussed Therapy). EFT is een effectieve vorm van relatietherapie die zich richt op emoties en herstel van de verbinding tussen jou je en je partner.

EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie en gaat ervan uit dat mensen van nature behoefte hebben aan en verlangen naar emotionele verbinding en veiligheid bij de partner. Juist in de liefde kunnen partners elkaar kwetsen en emotioneel raken, vaak voortkomend uit angst om de ander kwijt te raken. Met EFT relatietherapie breng je negatieve patronen en onderliggende emoties binnen de relatie in kaart. Door te leren je weer open en eerlijk naar elkaar uit te spreken, kan het gevoel van verbinding weer hersteld en/of verbeterd worden.

Lees hier meer over EFT, onze werkwijze en de tarieven.

Groepsbehandeling Negatief Zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld is een vaste negatieve overtuiging over jezelf die tot uitdrukking komt in gedachten, gevoel en gedrag. In deze groepsbehandeling werk je aan het verbeteren van je zelfbeeld, dat wil zeggen dat je leert om positiever naar jezelf te kijken. We hanteren een methode die zich niet op het verleden richt, maar kijkt wat je in het hier en nu kunt doen om positiever over jezelf te gaan denken. De behandeling in een groep kent vele voordelen, lees er hier meer over.

ACT-groepsbehandeling

Daar waar veel therapievormen uitgaan van het idee dat je klachtenvrij moet zijn om gelukkig te kunnen zijn, stelt ACT dat het hebben van klachten hoort bij het leven. Het doel van ACT is om persoonlijke veerkracht te ontwikkelen waardoor je je niet laat tegenhouden om de dingen te doen die voor jou echt belangrijk zijn. Om dit te bewerkstelligen richt ACT zich op twee kernonderdelen: Acceptance en Commitment. Bij het Acceptance-onderdeel leer je het gevecht te stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties. Vervolgens richt het Commitment-onderdeel zich op het investeren in een waardevol leven. Je staat stil bij wat je belangrijk vindt in het leven en je gaat investeren in de dingen die er voor jou echt toe doen.

De groep is geschikt voor mensen die worden belemmerd door angstklachten, onzekerheid, somberheid en lichamelijke klachten (chronische pijn en vermoeidheid).

Lees hier meer over de groepsbehandeling

Behandeling Tinnitus 

Psychologenpraktijk Zeist heeft een nauwe samenwerking met het KNO Medisch Centrum in Waardenburg en is daar onderdeel van het Tinnitus Expertise Centrum. Op locatie in Waardenburg, maar indien gewenst ook in Zeist, behandelen wij mensen die last hebben van tinnitusklachten. Door middel van psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie en exposure wordt de onbewuste reactie op tinnitus verbeterd, waarbij tevens wordt gekeken naar psychische klachten die vaak samenhangen met tinnitus zoals stress, angst of depressie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze methode effectief is. Hiermee kunnen de meeste patiënten in korte tijd goed geholpen worden. De behandeling is opgebouwd uit diverse modules afhankelijk van de ernst van de klachten. Lees er hier meer over.

 

Coaching

Soms is er geen sprake van een psychische stoornis, maar ervaart u wel beperkingen in uw functioneren en heeft u een ontwikkelvraag of een coachingsvraag. Of u wilt juist bepaalde kwaliteiten of vaardigheden verder ontwikkelen om nog beter te functioneren op privé of professioneel gebied. Wanneer dit het geval is zetten wij coaching in om u te begeleiden.