Psychische klachten

Veel voorkomende psychische klachten waar mensen zich mee aanmelden zijn somberheidsklachten, angst- en paniekklachten, overspannenheid en burn-out, stress- en vermoeidheidsklachten, slaapproblemen, fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak, traumaklachten, een negatief zelfbeeld, onzekerheid en rouwproblemen. U kunt bij ons terecht voor behandeling van deze klachten, die vaak onderdeel zijn van een psychische stoornis en goed verholpen kunnen worden. Ook als uw klachten hier niet tussen staan, kunnen wij meestal helpen. Neem gerust contact met ons op om hierover te overleggen of uw vraag te stellen.

Ons behandelaanbod

Wij werken met methodes en behandeltechnieken die bewezen effectief zijn. Op deze manier zorgen wij voor een kwalitatief goede behandeling met een duurzaam resultaat. Wij kijken samen met u welke methode het beste bij u past en het meest kan opleveren.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Het gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is meer dan 25 jaar geleden ontstaan en in de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode die voor een snelle afname in klachten zorgt.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een therapie die je helpt om je gedachten te accepteren en omarmen, in plaats van tegen ze te strijden en ze proberen uit te schakelen. Het ‘Commitment’ onderdeel van ACT houdt in dat jij nagaat wat jouw waarden zijn en van daaruit leert te handelen. Tijdens ACT leer je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt, zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt. Hierdoor verander je de negatieve spiraal in een positieve, met een hogere kwaliteit van leven als gevolg.

Mindfulness

Door mindfulness leer je aandacht schenken aan wat zich van moment tot moment voordoet zonder te oordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat het te leren is. In de behandeling leer je om je meer bewust te zijn van waar je met je aandacht bent en om je aandacht beter te richten zonder oordelen. Dit maakt dat je sneller in staat bent om (belemmerende) gedachten, gevoelens en impulsen te herkennen en om deze los te laten.

Psychologenpraktijk Zeist heeft geen crisisdienst, wij behandelen daarom geen crisisgevoelige cliënten. Ook bij verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen, bipolaire stoornis, ernstige eetproblematiek of ernstige persoonlijkheidsstoornissen adviseren wij doorverwijzing naar een instelling die passende zorg kan bieden.

Coaching

Soms is er geen sprake van een psychische stoornis, maar ervaart u wel beperkingen in uw functioneren en heeft u een ontwikkelvraag of een coachingsvraag. Of u wilt juist bepaalde kwaliteiten of vaardigheden verder ontwikkelen om nog beter te functioneren op privé of professioneel gebied. Wanneer dit het geval is zetten wij coaching in om u te begeleiden.